”Råslätt är ljuvligt” – filmvisning på Internationella Kvinnodagen

Personer med hundar går på gångväg. En av dem drar en barnvagn. Vid sidan av vägen skymtar hus. En av hundarna har en ceris overall.
Klipp ur filmen ”Råslätt är ljuvligt”.

Filmvisning i samband med Internationella Kvinnodagen onsdagen den 8 mars 2017 kl 17.30 i Arkivhusets forskarsal.

Pojke på cykel vid kiosk. I bakgrunden höghus.
Klipp ur filmen ”Råslätt är ljuvligt”.

”Råslätt är ljuvligt” (40 min)  – en film av och om kvinnor i bostadsområdet Råslätt i Jönköping framställd av        Grupp 8-föreningen i Jönköping under åren 1976-1977.

Filmen introduceras av Eva Londos som var medlem i Grupp 8 och en av dem som gjorde filmupptagningarna.

Skyltar på fasad vid väg "Centrum", "Råslätts gård", "Stormarknad".
Klipp ur filmen ”Råslätt är ljuvligt”.

Fri entré!

Begränsat antal platser – kom i tid!

Till medlemmarna i Jönköpings läns folkrörelsearkiv

I år ser fakturan annorlunda ut för många medlemmar. Det beror på att vi nu, efter ett antal års eftersläpning, slutligen genomför den avgiftsbeläggning per hyllmeter som beslutades redan för drygt tio år sedan. Av olika anledningar har genomförandet dröjt, och frågan har kommit upp med jämna mellanrum – senast vid årsmötet 2016, då det beslutades att hyllmeteravgiften ska vara 150 kronor/år för medlemmar och 250 kr/år för icke medlemmar. Medlemsavgiften är oförändrad, och i medlemskapet ingår 10 hyllmeter utrymme. För överskjutande material är alltså kostnaden 150 kr/år per påbörjad hyllmeter. De flesta medlemmar berörs inte, då de har mindre än 10 hyllmeter material, men ca 45 medlemmar får i och med detta en högre årsavgift.

Eftersom detta är första året vi fakturerar med hyllmeteravgift, så kan det uppstå frågor – och vi kan behöva diskutera och komma överens vilket material som ska omfattas och om vilken nivå årskostnaden ska ligga på. Det kan även ha uppstått missförstånd eller andra felaktigheter, och därför är vi angelägna om att ni hör av er, så att vi kan rätta till dessa. Bland annat var det tänkt att denna information skulle medföljt fakturan – men så blev det tyvärr inte. Tack för överseende med detta! Och ett stort tack för att ni stöder vår verksamhet – att vårda och bevara den historiska dokumentationen om länets folkrörelse- och föreningsliv!

Med vänliga hälsningar

Lars Östvall

arkivchef