Projekt – Arkivgatan

– bilder och berättelser om Jönköping förr och nu

Arkivgatan var namnet på en kort sträcka mellan Södra Strandgatan och Slottsgatan. Gatan fick sitt namn av Göta hovrätts arkiv, den gula stenbyggnaden på samma tomt som Göta hovrätt. På 1950-talet uppfördes Jönköpings läns museums nybyggnad tvärs över gatan, och i slutet av 1960-talet tillkom Stadsbibliotekets hus. Våren 2010 invigdes sedan det arkivhus som bland annat rymmer Stadsarkivet (Jönköpings kommuns arkiv) och Jönköpings läns folkrörelsearkiv. Här kan man alltså tala om ett verkligt kulturcentrum!

Bilderna som visas här finns i arkiven hos Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Stadsarkivet och Jönköpings läns museum. Ett stort antal privatpersoner har också bidragit med bilder. Berättelserna är i första hand skrivna av Lennart Lindberg och Lars Östvall.

Detta projekt startade i och med den gemensamma hemsida som Folkrörelsearkivet, Stadsarkivet och Länsmuseet skapade i samband med stadsdelen Östers 400-årsjubileum 2020. Nu fortsätter vi och bygger vidare med Väster! Var gärna med och bidra, du också! Skicka dina bilder och berättelser till lars.ostvall@jlfa.se.

Mvh
Lars Östvall
arkivchef
Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Gator och torg