Våra tankar och vårt stöd

Våra tankar och vårt stöd till de drabbade i terrorattacken i Stockholm den 7 april 2017 – och till försvar för vår svenska demokrati.

Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Ett hundratal människor samlade vid en stor trappa på vilken det ligger tusentals blombuketter.Foto: Maria Ridderberg