Utställning: Fotbollsbilder från Folkrörelsearkivet!

Del av fotoutställning monterad på vägg.
Del av utställningen i Arkivhusets forskarsal. Foto: Richard Fransson.

Under hösten 2019 visar Folkrörelsearkivet ett urval av bilder i Arkivhusets forskarsal på temat fotbollslag i Jönköpings län.

Utställningen omfattar både äldre och nyare fotografier, alltifrån korpfotboll till högre divisioner.

Utställningen är ett led i arkivets efterlysning av vimplar från fotbollsföreningar och kommer att sitta upp till slutet av oktober.

Fotografier av “Brand-John”

Under våren 2019 skänkte Lennart Nådell ett femtiotal fotografier till Folkrörelsearkivet. Fotografen är John Johansson, även kallad “Brand-John”. Smeknamnet kommer sig av att han jobbade som brandman i Jönköping. Utöver detta var han även flitig fotograf och filmare. John var gift med Lennarts faster Ingeborg som även finns med på ett par av bilderna som valts ut här nedan. Tack Lennart för de fina fotografierna!

Foto av människor sittandes i bänkar samlade för möte i sal.
Folkpartimöte i Nässjö 21 november 1948.
Framsida på katalog. Tre fotografier, vimmelbilder från mässa, finns på katalogen. På katalogen även texten "Junemässan - anordnad av Svensk Industriförening årligen återkommande köpmässa i Jönköping".
Katalog från Junemässan i Jönköping 1944, anordnad av Svensk Industriförening.
Foto av man vid podium. Ovanför hänger flaggor och vimplar med texten Rotary International.
Rotary International håller möte.
En kvinna och en man sitter vid ett bord och fikar. I bakgrunden en hållplats med en buss.
Ingeborg Johansson och John “Brand-John” Johansson.
Utomhusfoto. I förgrunden en man i hatt och rock samt ryggen på en militärklädd man. I mitten hög pelare klädd i grönska och blomster. I bakgrunden en stor samling människor.
Landshövding Hamrin 1935.
Foto av båt i kanal. I bakgrunden stenhus.
Motala Express i kanalen mellan Vättern och Munksjön 1936.
Vy över stad vid vatten. I mitten tornar en skorsten upp sig. Längre bort syns sandbankar som går ner i vattnet.
Vy över Jönköping från Stadsparken.
Foto av man som kör häst och vagn, remmalag. På  flaket sitter människor.
Förmodligen remmalag på Visingsö. Datumet är 24 augusti 1947.
Foto av båt vid kajplats. I bakgrunden stenhus.
Det ser ut som att det står “Elvira” på skylten vid båtens för.
Vy över stad och hamnområde.
Vy över piren i Jönköping.
Foto av fontän i parkområde.
Fontänen i Rådhusparken, Jönköping.
Foto av kvinna i klänning stående vid en bil. Förmodligen 1940- eller 1950-tal. Kullerstensgata. I bakgrunden stenhus.
Ingeborg Johansson, Jönköping.

Vimplar sökes från länets alla fotbollslag!

Ett hundratal vimplar uppsatta på en vägg.
Vimplar hos Husqvarna Fotbollsförening (HFF). Foto: Martina Waldenby.

Jönköpings läns folkrörelsearkiv och Jönköpings läns museum söker vimplar från länets fotbollslag till en utställning på Länsmuseet våren 2020. Vimplarna kommer sedan att arkiveras för framtiden hos Folkrörelsearkivet, som har till uppgift att bevara föreningarnas historia.

Vill er förening vara med i utställningen, lämna en vimpel till Jönköpings läns folkrörelsearkiv eller skicka till:

Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Box 1029

551 11 JÖNKÖPING

Vid frågor kontakt arkivchef Lars Östvall 036-10 27 60, lars.ostvall@jlfa.se

Protokoll årsmöte 2019

Protokoll med bilagor från Folkrörelsearkivets årsmöte 6 maj 2019 kan rekvireras via mail på info(snabela)jlfa.se. Protokollet skickas inte ut per automatik till våra medlemmar eftersom kontaktlistan med e-postadresser är i behov av uppdatering.

Årsmöte 6 maj med Folkrörelsearkivet

Medlemsorganisationer och nämnder kallas till årsmöte

med Jönköpings läns folkrörelsearkiv måndagen den 6 maj 2019 kl 18.00 Arkivhuset (Slottsgatan 6-8) i Jönköping (ingång via Stadsbiblioteket)

Program

18.00                 Välkomnande

                           Föreläsning av Per Lundin, Svenska Arkivförbundet

18.45                 Kaffe, smörgåstårta och musik

19.15                 Årsmötesförhandlingar

Varje medlemsorganisation har rätt att utse två ombud till årsmötet. Anmälan av ombud till mötet skall vara Folkrörelsearkivet tillhanda senast 29 april. Skicka anmälan till info@jlfa.se

Läns- och distriktsorganisationer samt övriga föreningar som ännu inte anmält medlemskap i Folkrörelsearkivet får delta i årsmötet under förutsättning att anmälan av ombud även gäller ansökan om medlemskap.

Dagordning – se längre ned. Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2018, samt verksamhetsplan och budget för år 2019 kommer att kunna rekvireras från Folkrörelsearkivet på telefon 036-10 27 61 eller laddas ner från vår hemsida: www.jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se senast veckan innan årsmötet.

Varmt välkomna!

Var vänlig ange om du t ex har allergi så att vi kan ordna mat som passar även dig! Parkering finns i parkeringshuset som är sammanbyggt med Arkivhuset eller på Östra torget.

Dagordning för årsmöte 6/5 2019

§ 1. Godkännande av kallelse till årsmötet

§ 2. Fastställande av dagordning

§ 3. Fastställande av röstlängd

§ 4. Val av årsmötesfunktionärer

    a) ordförande för mötet

    b) sekreterare för mötet

    c) protokolljusterare tillika rösträknare

§ 5. Styrelsens årsredovisning                                                                               Bilaga 1

§ 6. Revisorernas berättelse                                                                                    Bilaga 2

§ 7. Beslut om ansvarsfrihet

§ 8. Fastställande av medlemsavgift

§ 9. Fastställande av arvoden

§ 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget                        Bilaga 3 och 4

§ 11. Stadgeändring

  a) Bekräftelse av stadgeändring                                                                          Bilaga 5

  b) Beslut om antal styrelseledamöter

§ 12. a) Val av ordförande – fyllnadsval

          b) Val av övriga ledamöter

§ 13. Val av revisorer och ersättare

§ 14. Val av valberedning

§ 15. Av medlemmar, styrelsen och revisorer väckta frågor

§ 16. Övriga till årsmötet hänskjutna frågor

§ 17. Avslutning

Nya öppettider för Arkivhuset och Folkrörelsearkivet

Stadsbibliotekets ändrade öppettider medför även ändrade öppettider för Arkivhuset. Följande öppettider för Arkivhuset gäller från och med den 16 februari 2019: måndag 10 – 19, tisdag 13-19, onsdag-fredag 10-19, lördag – söndag 11-15.

Obs. Folkrörelsearkivets öppettider för besökare och arkivleveranser påverkas även av detta. Folkrörelsearkivets öppettider från och med den 18 februari 2019 kommer vara: måndag – stängt, tisdag 13-16, onsdag-fredag 10-16. Lunchstängt mellan 12-13.

Arenor och Profiler – ny bok av Magnus Widell

Magnus Widell är en flitig arkivbesökare och har tidigare skrivit böckerna Startblock och Bakåtpass, Medaljregn och Magplask och Poäng och Pokaler. Arenor och Profiler lär bli minst lika uppskattad som hans tidigare böcker. Nu finns den att köpa på arkivet för 220 kr.

Bild på framsida av bok som utgörs av fem bilder mot en bakgrund bestående av målade träplankor.

“Arenor och Profiler tar dig till idrottsanläggningar som Idrottshuset, Tennishallen och Järabacken…”

Baksida av bok. Bild på författare. Bild på en medalj.

Punktmarkerad – ny bok av Fredrik Standár

Framsida av bok. Fem stycken bilder av ögonpartier lagt som ett collage.

Fem reportage om idrott, kamp och ledarskap. En bok av Fredrik Standár. Köp den på Folkrörelsearkivet, 249 kr.

I “Punktmarkerad” berättar Jenni Asserholt, Mikael Hill, Unni Ekenberg, Dennis Aulander och Sara Jakobsson om vad som driver dem, om kärleken till respektive yrke, om fram- och motgångarna. Det här är deras personliga berättelser.


Baksida av bok. Vit text mot svart botten.