“Men det finns sådant hon inte skriver om…” (29 min)

Margareta Andermo har skrivit boken “Men det finns sådant hon inte skriver om…” som till stora delar bygger på brevväxlingen mellan hennes föräldrar som arbetade som missionärer i Belgiska Kongo. I videoklippet intervjuas hon av Patricia Hallman som till vardags arbetar som etnolog vid Jönköpings läns museum. Korrespondensen, dagböcker, pressklipp mm ingår i Per Hemming och Marianne Andermos personarkiv som finns arkiverat hos Jönköpings läns folkrörelsearkiv.

Utställning på Östra Storgatan 25

Passa på att lära dig om demokratins historia när du går på stan! Folkrörelsearkivets utställning i Ödlans pop up på Storgatan 25 beskriver hur det gick till när kvinnorna kämpade sig till rätten att rösta. Utställningen sitter uppe 26 april – 2 maj.

Fotografi av utställning monterad på butiksfönster ut mot gågata.
Foto: Richard Fransson

Ett solvarv i Gränna 2021

Ett stort tack till Grenna Hembygdsförening som skänkt ett exemplar av ”Ett solvarv i Gränna 2021” till Folkrörelsearkivet. Boken bjuder på en mängd intressanta artiklar och många fina bilder. Omslagsbilden föreställer Anton Sandberg (jag var husar men tog avsked från regementet 1926) som också står för bokens första artikel ”Historien om Smälls levnadssaga”.  Med anledning av demokratins jubileumsår känns det extra angeläget att lyfta fram texten om ”Berta Bergin – kvinnopolitisk pionjär i Gränna” av Elin Frykholm. Berta Bergin var den drivande kraften bakom bildandet av Grännas lokala förening för kvinnans rösträtt. FKPR i Gränna bildades 1907.   

/ Richard Fransson, arkivarie

Anton Sandberg (jag var husar men tog avsked från regementet 1926).
Innehållsförteckning.

Hakarps krönika 2020

Hakarps Krönika för 2020 har inkommit till arkivet. Vi tackar Hakarps hembygdsförening för detta tillskott till arkivets bibliotek. Bland flera intressanta artiklar kan nämnas ”Pandemier, epidemier och andra farsoter i Hakarp – en dyster berättelse” av Lisa Andersson. Lika spännande som (tyvärr) aktuell läsning.

/ Richard Fransson, arkivarie

Omslagsbild “Utsikt från Lunnaberget”. Foto: Anette Johansson.
Innehållsförteckning.

Nyförvärv

Fyra fotografier i folioformat – vi tackar för en fin gåva av Jonas Isaksson, Huskvarna. (4/2 2021)

Årsmöte Jönköpings läns folkrörelsearkiv 21 dec 2020

Medlemsorganisationer och nämnder inbjudes till ÅRSMÖTE med Jönköpings läns folkrörelsearkiv måndagen den 21 december 2020 kl 18.00.

Då årsmötet på grund av coronapandemin inte har kunnat genomföras fysiskt, kommer det nu, innan året är till ända, att ske digitalt.

Vi använder mötesverktyget Microsoft Teams och länk till mötet skickas i förväg till de som anmält sig. Det kommer också ges möjlighet att testa verktyget ett par dagar innan mötet.

Program

17.50                 Uppkoppling

18.00                 Årsmötesförhandlingar

Varje medlemsorganisation har rätt att utse två ombud till årsmötet. Anmälan av ombud till mötet skall vara Folkrörelsearkivet tillhanda senast 10 december. Använd talongen eller anmäl via info@jlfa.se

Dagordning – se baksidan av kallelsen. Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2019, samt verksamhetsplan och budget finns att ladda ned från Folkrörelsearkivets hemsida www.jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se senast veckan innan årsmötet. Nedan finns följande filer i PDF-format att ladda ner: Kallelse till årsmöte 2020, Val att förrätta 2020-12, Valberedningens brev 2020-10, Årsredovisning JFA 2019, Revisionsberättelse JFA 2019, Budget JFA 2020-2021, Verksamhetsplan JFA 2020-2021 och Verksamhetsberättelse 2019.

Minnesskylt över Eksjö Folkets Park

NY MINNESSKYLT PÅ PLATS. Jan Engdahl skickade in ett medborgarförslag om en minnesskylt vid platsen där Eksjö Folkets Park låg åren 1920-1971. ”Min pappa var med i styrelsen från 1951 och jag växte upp här intill. Under åren var det många som jobbade ideellt i parken. Även vi barn var med och räfsade på våren och fick en fribiljett till parken i utbyte. Många par som fortfarande är tillsammans träffades här. Jag tycker det är viktigt med en minnesplats för alla dessa människor”. Medborgarförslaget blev verklighet och i dag monterades skylten upp vid uppfarten till Blåsippans förskola, där parken en gång låg. Vid uppsättningen närvarade Jan Engdahl och kulturchef Thomas Hanzén. Även en ny belysning riktades in för att minnesskylten ska kunna betraktas även kvällstid.

Texten är hämtad från sidan Eksjö kommuns sida på Facebook, se länk nedan. Här finns även en video från själva monteringen av minnesmärket.

https://www.facebook.com/209437039238181/posts/1454265804755292/?vh=e&d=n

Gå vår Kulturpromenad!

Tycker du om att röra på dig och samtidigt lära dig något om Jönköpings historia? Då föreslår vi att du provar vår interaktiva kulturpromenad runt norra delen av Munksjön. Promenaden bjuder på historiska nedslag kring Munksjön kombinerat med lösenordsjakt. Kräver mobiltelefon eller surfplatta med internetanslutning med antingen Android eller IOS.

Promenaden börjar vid Atollen och går därifrån vidare mot Spira och över Munksjöbron. På vägen kommer du ta del av små texter om Jönköpings historia. Du kommer även få ta del av en lösenordsledtrådar. Lösenorden behöver du för att komma vidare till nästa steg i promenaden. Lösenorden är ganska enkla och barnvänliga, men det krävs att man går till en viss plats för att få fram svaret. Tanken är att det ska finnas något för nästan alla åldrar på denna promenad!

För att komma till första steget följer du denna länk. Skriv “Start” för att komma in på sidan!

Text på baksida av fotografi: “Lennart Nilforsen, Bertil Gustafsson, John Johansson och Ingmar Thorsén visar här hur Munksjön med omgivning kan se ut om 15 år. En del är konkreta planer. Annat är bara visioner. “
April 1986. Smålands Folkblads bildarkiv, (Foto: Hannu Einarsson).