Årsmöte onsdagen den 10 maj 2023 kl. 18.30

Medlemsorganisationer och nämnder inbjudes till ÅRSMÖTE med Jönköpings folkrörelsearkiv / Arkiv Jönköpings län onsdagen den 10 maj 2023 kl. 18.30

Kaffe och te serveras från 18.00.

Plats: Jönköpings läns museum, Dag Hammarskjölds plats 1, Jönköping

Varje medlemsorganisation har rätt att utse två ombud till årsmötet. Anmälan av ombud till mötet skall vara Folkrörelsearkivet tillhanda senast 3 maj på e-postadress: info@jlfa.se

I och med detta årsmöte börjar de nya stadgar, som beslutats vid årsmötet 2022 och medlemsmötet 31 oktober 2022, att gälla. Samtidigt byter Jönköpings läns folkrörelsearkiv namn till Arkiv Jönköpings län.

Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2022, samt verksamhetsplan och budget finns att ladda ned från Folkrörelsearkivets hemsida senast veckan innan årsmötet.

Dagordning för årsmöte 10 maj 2023

§ 1                      Mötets öppnande

§ 2                      Godkännande av kallelse till årsmötet

§ 3                      Fastställande av dagordning

§ 4                      Fastställande av röstlängd

§ 5                      Val av årsmötesfunktionärer

a) ordförande för mötet

b) sekreterare för mötet

c) protokolljusterare

d) rösträknare

§ 6                      Styrelsens årsredovisning                                                                                         Bilaga 1a + 1b

§ 7                      Revisorernas berättelse                                                                                            Bilaga 2

§ 8                      Beslut om ansvarsfrihet

§ 9                      Fastställande av medlemsavgift

§ 10                    Fastställande av arvoden

§ 11                    Fastställande av verksamhetsplan och budget 2023-2024                              Bilaga 3 + 4

§ 12                    Val av styrelse

a) ordförande och personlig ersättare (utses av Region Jönköpings län)

b) ledamot och personlig ersättare (utses av Region Jönköpings län)

c) ledamot och ersättare (utses av Kommunalt forum)

d) val av övriga ledamöter, fyra st, med en gemensam ersättare

§ 13                    Val av revisorer och ersättare

§ 14                    Val av valberedning

§ 15                    Av medlemmar, styrelse och revisorer väckta frågor

a) logotyp

b) hemsida

§ 16                    Övriga till årsmötet hänskjutna frågor

§ 17                    Mötets avslutande

Vår Hembygd – Huskvarna Hembygdsförenings årsbok 2022

Huskvarna Hembygdsförening bjuder på en jubileumsspäckad årsbok för 2022. Anledningen? Deras årsbok fyller 75 år och hembygdsföreningen fyller 100 år! Firandet av 100-åringen ägde dessutom rum den 6 juni 2022 – i samband med invigningen av nya Kruthuset, nya Kroatorpet och firandet av Nationaldagen! Självklart finns det många fina färgbilder i boken från detta festliga tillfälle.

Men festligheterna tar inte slut där. Några sidor är vikta åt Husqvarna-Rallyt som 25-årsjubilerade den 4 juni 2022.

Historiska tillbakablickar blir det i artiklarna ”En ”vänsterbacksserie” för min veckopeng” av Lars-Göran Alm, ”Georg Sahlström, Huskvarna Hembygdsförenings grundare” av Jan Förander, ”Huskvarna stad anno 1922” av Stefan Karlsson, ”Chri Berglund – Husqvarnas globetrotter och modedirektris” av Kerstin Ericsson och Chri Berglund”. Texterna är för många för att räknas upp här, men det finns sannolikt något för alla – oavsett om man är Huskvarnabo eller inte. Folkrörelsearkivet bockar och bugar för detta fina tillskott till referensbiblioteket!

/ Richard Fransson, arkivarie

Framsida bok.
Smålands Karoliner skjuter salut vid hembygds-föreningens 100-årsfirande 6 juni. Foto: Kerstin Ericsson.

Ny bok – Svenska Alliansmissionens Personalförbund 100 år 1920 – 2020

Svenska Alliansmissionens personalförbund fyllde 100 år 2020. Detta har Ulf Petersson, pensionerad folkhögskollärare och flitig lokalhistoriker, uppmärksammat i en bok som är skriven utifrån förbundets protokoll från de första 50 åren. Även Göran Åberg, Andreas Hedberg och Maria Ahlriksson har bidragit med texter. Samuel Drewitz, ordförande för SAMP, har skrivit förord.

”Att Brödraförbundet bildades var en konsekvens av att den nya organisationen Svenska Alliansmissionen bildats året dessförinnan. Sedan tidigare fanns en Kamratförening för predikanterna inom Missionsföreningen, men motsvarande organisation saknades för missionärerna i Alliansmissionen och de anställda i Ungdomsförbundet.” (s 57-58)

Framsida på boken Svenska Alliansmissionens Personalförbund 100 år 1920 - 2020

Ursprungsnamnet Brödraförbund ändrades senare till Predikantförbund och 1967 till Pastorsförbund. Inte förrän 1988 blev namnet Personalförbund. Ordet ”allians” kan översättas med förbindelse, förbund eller sammanslutning. I boken skildras vägen från Jönköpings Traktatsällskap, som bildades 1853, till denna sammanslagning 1919 av Jönköpings missionsförening, Jönköpingskretsens kristliga ungdomsförbund och Svenska Alliansmissionen. Det samlande namnet som antogs var Svenska Alliansmissionen.

Boken skrevs under 2020 – men publikationen försenades på grund av Coronapandemin. Stort tack till Ulf Petersson för detta trevliga tillskott till Folkrörelsearkivets referensbibliotek!

Förbundets protokollsböcker finns arkiverade på Jönköpings läns folkrörelsearkiv tillsammans med Svenska Alliansmissionens övriga arkivhandlingar. SAM är Folkrörelsearkivets största arkivbildare med nästan 1000 volymer i sitt huvudarkiv. Därtill kommer runt 200 olika arkivbildare under SAMs paraply från hela Sverige.

/ Richard Fransson, arkivarie

Sigurd Lindgren Norrahammar – En släktbok av Thomas Gustafsson

”Sigurd Lindgren var en man med många intressen. Han föddes 1891 och fick se både sin hemort Norrahammar och det moderna Sverige växa fram. Vid sidan om sitt arbete på Norrahammars bruk odlade han sina många intressen som hembygdsforskare, författare, journalist, arkivarie och folkbildare. Han var också en familjeman och därmed hängiven släktforskare och kom dessutom att sätta många avtryck på sin hemort. Den här boken tillägnas honom!” (Text på baksidan av boken Sigurd Lindgren Norrahammar – En släktbok av Thomas Gustafsson)

Boken finns nu i Jönköpings läns Folkrörelsearkivs referensbibliotek och på Folkrörelsernas arkiv i Norrahammar. Vore det inte för Sigurd Lindgren är det ytterst tveksamt om det alls funnits något folkrörelsearkiv i Norrahammar. Långt innan Folkrörelsearkivets tillkomst hade Sigurd Lindgren på eget initiativ och av eget intresse samlat och ordnat handlingar som belyste Norrahammars rika föreningshistoria. Redan 1950 var hans samling så pass stor att han fick hjälp med att förvara den i en mindre lokal i Norrahammars Folkets hus. När Folkrörelsearkivet formellt bildades 1972 var Sigurd Lindgren den givne föreståndaren. Hans roll som arkivarie har fått ett eget kapitel i Thomas Gustafssons bok.

Länk till Folkrörelsernas arkiv i Norrahammar

Bokomslag föreställande två män som skakar hand. Kung Gustav den VI Adolf och Sigurd Lindgren.
Sigurd Lindgren hälsar på Kung Gustav den VI Adolf.

Ett solvarv i Gränna 2023

I detta nummer fokuserar många av texterna (dock inte alla) på den starka väckelserörelse som gick över Grännabygden från mitten av 1800-talet och ett halvt sekel framåt. Som arkivarie på folkrörelsearkivet är det förstås extra intressant läsning då denna frikyrkorörelse är så rikt representerad i arkivet som varande en av de klassiska folkrörelserna jämte nykterhets- och arbetarrörelsen.

Rubrikerna på några av artiklarna som knyter an till denna väckelse är: ”Andliga rörelser i Grännabygden och Norra Småland i början på 1800-talet”, ”Friherrinnan, folkväckelsen och missionshuset på Östanå”, ”Sjundedags-adventistkyrkan”, ”Fårömötet – ett friluftsmöte på Fårö i Norra Bunn”.

Men det finns som sagt även texter som handlar om helt andra saker, till exempel ”Om Braheloppet 1942-1972” och ”Motorväg 50 år”.

Bokomslag föreställande en oljemålning av en skidåkare.
Omslagsbild: Vid sin 50-årsdag 1958 uppvaktades Evald Kjellström av kamraterna i GAIS med en oljemålning av Grännakonstnären George Trapp föreställande en skidåkare med Brahehus i bakgrunden.

Tack till Grenna Hembygdsförening för detta fina och intressanta tillskott till Folkrörelsearkivets bibliotek!

/ Richard Fransson, arkivarie

Jubileumsbok: J-Södra IF 1922-2022

Det är med glädje och tacksamhet vi tar emot den denna praktfulla jubileumsbok till arkivets referensbibliotek. En bildrik exposé med avstamp på Lindströms konditori – där allting började med fyra grabbar en novemberdag för över 100 år sedan. På Söder.

Grattis i efterskott till 100-årsjubilaren önskar Folkrörelsearkivet!

Framsida bok J-Södra IF 1922-2022. Grönvita flaggor och vita lappar.

Gislavedsboken 2022

I vanlig ordning har arkivet fått en gedigen krönika över det gångna året från Gislaveds hembygdsförening att foga till sitt referensbibliotek.

Det är beklagligt att konstatera att Corona även under 2022 tagit stor plats i vårt samhälle. En välgjord dokumentation av Tomas Themar, om hur pandemin påverkat Gislaved, såväl som landet i stort, kan man läsa om under rubriken ”Coronapandemin inne på sitt tredje år”.

Desto muntrare innehåll bjuds det på i fyra artiklar om fyra jubilarer: Gislaveds Rotaryklubb (70 år), Gislaveds kammarkör (50 år), Gislerinken (50 år) och Gislaved Inner Wheel Club (20 år).

I jubileumstexten om Inner Wheel framhåller skribenten Birgitta Sallmén organisationen som ett av världens största kvinnliga nätverk med över 100 000 medlemmar i över 100 länder.  

På Folkrörelsearkivet finns arkivmaterial från 21 olika Inner Wheel-föreningar. En av dessa är Gislaveds Inner Wheel som är den senast bildade klubben i Sverige. Deras äldsta protokoll från bildandeåret 2002 vilar därmed i tryggt förvar.

Detta och mycket mer kan man läsa om i Gislavedsboken 2022. Stort tack riktar vi på arkivet till Gislaveds hembygdsförening!

/ Richard Fransson, arkivarie

Krönika 2022 från Hakarps hembygdsförening

Vill du läsa om när Hakarp var Götalands vintersportcentrum? Eller om ishockeylandskampen i Stensholm? Eller kanske om mejeriet som blev bryggeri och bensinstation? Detta och mycket mer kan du läsa om i Hakarps Krönika 2022 – den 75:e ordningen!

Tack till Hakarps Hembygdsförening för tillskottet till Folkrörelsearkivets referensbibliotek!

Förutom dateringen ser omslaget ut på samma sätt som i den allra första krönikan från 1947.
Innehållsförteckning Hakarps Krönika 2022.