Arkivets Vänner 2021

Den här filmen är riktad till Er som under året hjälpt arkivet lite extra genom att skänka material eller ställt upp på att bli intervjuade. Hade omständigheterna varit annorlunda hade vi bjudit in er på en julfika – men nu är det som det är och vi får försöka göra det bästa av situationen.

Stort tack till Er och god jul från personalen på Folkrörelsearkivet!