Utställning på Jönköpings Stadsbiblioteket om kvinnlig rösträtt

Passa på att titta på miniutställningen om kvinnlig rösträtt som står på Jönköpings Stadsbibliotek. Utställning består bland annat av fotografier och dokument från Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR) Jönköping, som förvaras på Folkrörelsearkivet.Utställningsskärm med kopior av dokument och fotografier.

Utställningsskärm med kopior av dokument och fotografier.Utställningsskärm med kopior av dokument och fotografier. Även ett uppförstorat foto på canvas. Utställningsskärm med kopior av dokument och fotografier.