Utställning 12 november 2016: Centerpartiet 100 år i Jönköpings län

1916 etablerade sig partiet i Jönköpings län och i år firar distriktet alltså 100 år. I samband med det presenteras denna utställning, som består av två delar. Den består av historiska dokument ur Centerpartiets arkiv, som förvaras i Jönköpings läns folkrörelsearkiv. Den andra delen handlar om Thorbjörn Fälldin, fd partiledare för Centern.Affisch i grönt vitt blått och svart. Vättern omgärdad av en grön cirkel och en fyrklöver på platsen där Jönköping ligger.
Centerpartiet är en av cirka 160 medlemsorganisationer i föreningen Jönköpings läns folkrörelsearkiv. Arkivets uppgift är att vårda och bevara folkrörelse- och föreningslivets historia och dokument i Jönköpings län. Det handlar om klassiska folkrörelser som arbetarrörelse, frikyrkorörelse, nykterhetsrörelse och idrottsrörelse, men även föreningar inom andra områden. Utöver Centern är även Socialdemokraterna, Moderata samlingspartiet, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna medlemmar i Jönköpings läns folkrörelsearkiv.
Välkommen till Arkivhuset i Jönköping (Dag Hammarskjölds plats 1) och utställningen ”Centerpartiet 100 år i Jönköpings län”!
Utställningen öppnar kl 11, men invigningen sker kl 13.30.

Lämna ett svar