Böcker som säljs på arkivet

Folkrörelsearkivet hanterar ej kontanter

Betalning för böcker mm görs tills vidare till Folkrörelsearkivets bankgironummer 853-06521. Kontanter tas ej emot.

Arbetarrörelsen i Jönköpings län av Börje Hjort, 20 kr.

Att minnas Mina barn- och ungdomsår 1938-1960, Arne Hjortstam, 200 kr.

Arenor och profiler (Magnus Widell), 220 kr.

Bondstorps socken – en resa i tiden (2018, Bondstorps Hembygdsförening), 300 kr.

Bokomslag. Man i vit kofta med armarna i kors. På huvudet har han ett pannband från vilket ett par fjädrar hänger ner över axeln.

Boomen eller Fan, vad många vi är (Peter ”Buffalo” Persson), 250 kr

De första hundra åren – Huskvarna stads och Hakarps historia 1911-2011, 250 kr.

Det Vita Slottet vid Vättern – En bok om Junex, Kerstin Cewers, 200 kr.

Eklundshovs koloniträdgårdsförening 1928-2003, 100 kr

Eklundshovs Koloniträdgårdsförening – Vem bodde var och när 1928-2010, 100 kr.

Bokomslag. Närbild på en mans ansikte.

Elis – Ett liv. En bok om eldsjälen, agitatorn och idealisten Elis Broström av Sverre Broström, 100 kr.

Folket hus och Folkets park i Jönköpings kommun, 100 kr

Från Sjögatans Idrottsförening till Idrottsklubben Cyrus, 140, kr

Från vallen till hallen, 30 kr

Från vedspis till elspis, 130 kr

Fägna och förnöja av Per Ericsson, 50 kr. En kronologiskt disponerad uppslagsbok i berättande form om (i huvudsak) den svenska konsthistoriens staffagefigurer, alltså de målare och andra bildmakare, vars verk ”vanligt folk” för i världen kunde ta del av sockenkyrkor och rådstugor, på bogträn, bodskyltar och inventarier, i kistebrev, psalm- och ABV-böcker osv.

Bokomslag. Foto över stad och hamn.

Gudmundsgillets årsbok 2019, 150 kr

Hakarps krönika, 150 kr

Bokomslag

IK TORD 100 ÅR, 200 kr

Järsnäs sockenbok (I), 220 kr

Jönköping staden i mitt hjärta, Göran Nell, 200 kr.

Jönköpings stadsbibliotek 100 år, 10 kr

Framsida av boken Jönköpings elektricitetsverk och spårvägar - Ett hundraårsjubileum. På framsidan är målat en tegelbyggnad föreställande elektricitetsverket och en tegelbyggnad föreställande vagnstallarna.

Jönköpings elektricitetsverk och spårvägar – ett hundraårsjubileum (Lars O. Fältskog, Lennart Lindberg), 75 kr

Konrad – en av Pionjärerna (Börje Hjort), 20 kr

Medaljregn och magplask (Magnus Widell), 225 kr

Mot framtidens folkhem, Jönköpings arbetarkommuns 100-årsjubileum, 80 kr.

Bokomslag

Nykterhetsrörelsen i Jönköpings län. En kort rapsodi av Börje Hjort och Per Ericsson, 20 kr

Peders personer och Åkermans apa, 190 kr

Poäng och pokaler (Magnus Widell), 225 kr

Framsida av bok. Fem stycken bilder av ögonpartier lagt som ett collage.

Punktmarkerad – Fem reportage om idrott, kamp och ledarskap (Fredrik Standar), 249 kr

På Stefas tid, Lars-Åke Engblom, 150 kr

Rapport från annorlunda liv, 150 kr

Framsida av boken "Rigoletto och Twistkulan". Omslaget utgörs till största delen av ett svartvitt fotografi av ett rockband på scen. Fotografiet är taget snett framifrån så att man även ser ansikten på människorna i publiken. Publiken står väldigt nära scen.

Rigoletto och Twistkulan – Om ungdomar och popmusik i Jönköping på 1960-talet (Lars Östvall), 300 kr.

Ryhovs bebyggelse och nyttjande, 220 kr

Sista resan med spårvagn i Jönköping – En tidsdokumentation av Anders Wirén, 50 kr (Text och urval: Lars O. Fältskog)

Smålands Folkblad – En bok om en tidning, 170 kr

Bokomslag. Svart fält med boktitel. Nedanför sex fotografier på olika glasbuteljer.

Svenska buteljglasbruk under 150 år, 200 kr

Så byggde kvinnorna välfärden, 80 kr

Så ordnar du ditt gårds- och byarkiv, 30 kr

Taxi (Göran Nell), 200 kr

Framsida på boken Vanmakt och Styrka. Text mot vit bakgrund.

Vanmakt och Styrka – Studier av arbetarrörelsens tillkomst och förutsättningar i Jönköping, Huskvarna och Norrahammar 1880-1909 (Hans-Olof Ericsson), 50 kr

Bokomslag föreställande en gammal biografsalong. I mitten av bilden ett draperi. Framför draperiet rader av stolar. På väggarna dämpat gult ljus.

Äventyr i filmbranschen – Om entreprenörerna John Johansson och John Ek från Jönköping, deras biografer, distribution och filmproduktion samt nedslag i Jönköpings film- och biografliv 1897-2002 (Mikael Nordström och Lars Östvall), 100 kr.

90 år för fred och frihet, 100 kr