Sigurd Lindgren Norrahammar – En släktbok av Thomas Gustafsson

”Sigurd Lindgren var en man med många intressen. Han föddes 1891 och fick se både sin hemort Norrahammar och det moderna Sverige växa fram. Vid sidan om sitt arbete på Norrahammars bruk odlade han sina många intressen som hembygdsforskare, författare, journalist, arkivarie och folkbildare. Han var också en familjeman och därmed hängiven släktforskare och kom dessutom att sätta många avtryck på sin hemort. Den här boken tillägnas honom!” (Text på baksidan av boken Sigurd Lindgren Norrahammar – En släktbok av Thomas Gustafsson)

Boken finns nu i Jönköpings läns Folkrörelsearkivs referensbibliotek och på Folkrörelsernas arkiv i Norrahammar. Vore det inte för Sigurd Lindgren är det ytterst tveksamt om det alls funnits något folkrörelsearkiv i Norrahammar. Långt innan Folkrörelsearkivets tillkomst hade Sigurd Lindgren på eget initiativ och av eget intresse samlat och ordnat handlingar som belyste Norrahammars rika föreningshistoria. Redan 1950 var hans samling så pass stor att han fick hjälp med att förvara den i en mindre lokal i Norrahammars Folkets hus. När Folkrörelsearkivet formellt bildades 1972 var Sigurd Lindgren den givne föreståndaren. Hans roll som arkivarie har fått ett eget kapitel i Thomas Gustafssons bok.

Länk till Folkrörelsernas arkiv i Norrahammar

Bokomslag föreställande två män som skakar hand. Kung Gustav den VI Adolf och Sigurd Lindgren.
Sigurd Lindgren hälsar på Kung Gustav den VI Adolf.