Östra Storgatan 25

Östra Storgatan 25 – kv Ankaret 9 (fd 2) – Höckertska gården
Byggår: 1786

Nya Linnemagasinet

Ur Illustrerad adressbok för Jönköping (1913)
Foto: Emil Eriksson. (JFA.)
Foto: Emil Eriksson. (JFA.)
Exteriörbild. Foto: Emil Eriksson. (JFA.)

Litteratur:
Adresskalender 1906, Jönköping. Annons, s 125.