Ny bok – Södra Vätterbygdens flora

Botaniska Sällskapets publikation är en synnerligen vacker bok, men den är också mycket trevlig att bläddra och läsa i. Man förstår snabbt att det är ett enormt arbete som ligger bakom det omfångsrika innehållet.

De första 80 sidorna bjuder på texter om landskapet och floran. Intressant och trevlig läsning för den som vill lära känna sina omgivningar bättre.

Andra delen, som kallas för ”Botanikens utforskare och glömda trädgårdar” består av ett antal naturskildringar av olika skribenter. En av dessa är Erik Lindfelt som skrivit en personligt hållen text under rubriken ”Mellan kloakväxt och ögontröst”.

Den tredje och avslutande delen är själva florainventeringen som påbörjades för 55 år sedan – plus en växtförteckning. Stort tack till Botaniska Sällskapet i Jönköping för detta fina tillskott till arkivets referensbibliotek!

Bokomslag.

Södra Vätterbygdens flora – en lika gedigen som vacker bok.