Missionsgränd

En numera försvunnen gränd mellan Slottsgatan och Odengatan.

Missionsgränd från norr, med Odengatan i fonden. Foto från Totte Ljunggren. (Länsarkivet JFA-2023-060-002.)