”Men det finns sådant hon inte skriver om…” (29 min)

Margareta Andermo har skrivit boken ”Men det finns sådant hon inte skriver om…” som till stora delar bygger på brevväxlingen mellan hennes föräldrar som arbetade som missionärer i Belgiska Kongo. I videoklippet intervjuas hon av Patricia Hallman som till vardags arbetar som etnolog vid Jönköpings läns museum. Korrespondensen, dagböcker, pressklipp mm ingår i Per Hemming och Marianne Andermos personarkiv som finns arkiverat hos Jönköpings läns folkrörelsearkiv.