Arkivens Dag 12 nov i Vetlanda

12 november 2022 kl 10-14
Vetlanda bibliotek
10.00 Raymond Petterson, ordf. Jönköpings läns Arkivförbund inviger dagen.
10.30 Richard Fransson från Jönköpings läns folkrörelsearkiv berättar om arkivet och visar bilder från Vetlanda.
11.00 Henrik Johansson Jönköpings läns museum berättar om foton och
arkiv från Vetlanda.
11.30 – 12.00 Föredrag av Åsa Stenström från Vetlanda Museum.
13.00 Henrik Johansson svarar på frågor om Soldatregistret.