Försvars- och fredsorganisationer

Försvars- och fredsorganisationer

Jönköpings läns Civilförsvarsförbund – JFA 0306

Civilförsvarsförbundet bildades 1937 och är en frivillig försvarsorganisation med fokus på säkerhet både till vardags och vid kriser i samhället.
Förbundet är en civil del av den svenska krisberedskapen.

Vid utgången av december 2019 fanns det 178 föreningar fördelade på 21 distrikt. Jönköpings läns Civilförsvarsförbund är medlemmar hos Folkrörelsearkivet sedan 2011. Nedan följer en uppställning av de arkiv som förvaras på Folkrörelsearkivet och sorterar in under förbundets medlemskap.

IDArkivbildarnamnAntal Volymer
332Försvarsverkens Civila Personals Förbunds (FCPF) avdelning 2, A 6 verkstadsklubb, Jönköping1
333Försvarsverkens Civila Personals Förbunds (FCPF) avdelning 2 Jönköping75
334Försvarsverkens Civila Personals Förbunds (FCPF) avdelning 2 Jönköping, tjänstemannasektionen3
335Försvarsverkens Civila Personals Förbunds (FCPF) avdelning 2, Kungliga Krigsmaterielverkets verkstadsklubb, Tenhult 11242
3836Kvinnornas Civilförsvarskommitté i Jönköpings län3
4793Jönköpings läns Civilförsvarsförbund25
4950Jönköpings Civilförsvarsförening4
4951Föreningen för Civilförsvarsbefäl i Jönköpings län1
4987Vetlanda Civilförsvarsförening5

Jönköpings FN-distrikt – (f d JFA 0305)

Svenska FN-förbundets historia sträcker sig ända tillbaka till 1929 då Svenska Föreningen för Nationernas Förbund bildades. Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna. Förbundet har tusentals medlemmar som är organiserade i lokalföreningar och distrikt. Förbundet är dessutom en paraplyorganisation för knappt 80-talet riksorganisationer som är anslutna som ett stöd för FN-tanken. Nedan följer en uppställning av de arkiv som förvaras på Folkrörelsearkivet och sorterar in under förbundets medlemskap.

IDArkivbildarnamnAntal Volymer
0023Jönköpings läns distrikt av Svenska FN-förbundet5
2279Värnamo FN-förening3
4341Jönköpings FN-förening4

Försvarsutbildarna Norra Småland – JFA 0303

Svenska Blå Stjärnan (SBS), Jönköpingsförbundet – JFA 0302