Folkrörelsearkivets webbdatabas åter i drift

Nu kan du återigen söka i Folkrörelsearkivets arkivbestånd på webben eller gå in på Östra Vätterbranternas bilddatabas och titta på fotografier.

Gå till sidan Sök i arkivet för att läsa mer!