FRAN-5001-001a redigerad

Svartvitt foto. Vy över folksamling på perrong vid en tågstation. Till vänster i bilden skymtar ett lok med en vit rökplym ur skorsstenen.

1 maj 1902. Foto: Holm, Jönköping.
Norrahammars arbetare brukade fram till 1906 resa till Jönköping för att deltaga i förstamajdemonstrationerna. Bland deltagarna fanns, bland många andra, ingenjörerna Johan och Sven Spånberg, kamrer Engdahl, kassör Forsström, folkskoleläraren Knut Svensson och Edvard Lundqvist.