Familjen Nordin, av Gerd Bjursten

Om Greta Nordin, Slottsgatan 6 i Jönköping

Slottsgatan 6. Foto från Gerd Bjursten.

Boende under tidigare delen av 1900-talet, familjen Nordin
Något om personen som under tidigt 1900-tal haft skolböcker med sitt namn Greta Nordin och adress Slottsgatan 6 inskrivet. Greta Maria Nordin föddes 21 augusti 1905 som äldsta barnet till Johannes och Anna Nordin (f. Lidström)

Foton på Greta Nordin som barn. Från Gerd Bjursten.

1912 skrevs Greta in för att börja skolan och enligt betygsboken fick hon nummer 14.

Betygsbokens pärm. Från Gerd Bjursten.
På pärmens insida finns skolans regler. Från Gerd Bjursten.
Klassfoto. Från Gerd Bjursten.
Första sidan i betygsboken. Från Gerd Bjursten.
Ett uppslag ur betygsboken. Från Gerd Bjursten.

Denna betygsbok sträckte sig fram till och med våren 1918, då Greta övergick till Elementarskolan för flickor på Norra Strandgatan i nuvarande Frimurarhuset. Studierna ledde fram till Normalskolekompetens och de avgående elevernas huvuden kröntes med en ljusblå mössa med skärm. De inlämnade böckerna härrör från tiden på Elementarskolan.

Greta Nordin. Foto från Gerd Bjursten.
På avgångsbetyget syns skolans logotyp. (Beskuren bild.) Från Gerd Bjursten.
Familjen Nordin. Foto från Gerd Bjursten.

Liksom i stort sett alla barn, vid den här tiden, gick Greta i söndagsskola. Då låg Frälsningsarmén nära, det gamla ridhus, där man hade sin verksamhet till 1958 och som lämnat plats för museets nyare byggnad.

Greta Nordin och hennes söndagsskoleklass. Foto från Gerd Bjursten.

Greta Nordin kom att utbilda sig till handarbetslärarinna genom studier vid olika skolor i bl.a. Göteborg och Stockholm.

Här följer exempel på hur intyg kunde se ut.

Betyg från Maria Nordenfelts högre handarbetslärarinneseminarium 1929. Från Gerd Bjursten.
Betyg från Husqvarna 1941. Från Gerd Bjursten.
Betyg från Stockholms Tillskärare-Akademi 1942. Från Gerd Bjursten.

Genom att till att börja med att vara anställd på vikariat och kortare anställningar blev hon förtrogen med yrkets innebörd och kom sedan att under många år ha sin tjänst på Idas skola i Jönköping.

Personal på Idas skola. Tidningsklipp, Gerd Bjursten.

Yrkestiteln, handarbetslärarinna, kom att under årens lopp förändras flera gånger men det sista var textillärare.

Inför pensioneringen finns utdrag ur arbetsbeskrivning, tjänstematrikel.

Dokument hos Gerd Bjursten.
Utdrag ur tjänstematrikel. Från Gerd Bjursten.

Greta Nordin var i sitt boende östra stadsdelen trogen. Efter Slottsgatan 6 flyttade familjen i början av 1940-talet till Kanalgatan 17. Sedan brodern Henry Nordin gift sig 1945 bodde Greta kvar hos föräldrarna som avled 1953 respektive 1965. Under senare delen av 1980-talet flyttade hon till Kanalgatan 19. Det sista halvåret tillbringade hon dock på Gräshagen, på Junegårdens äldreboende, där hon avled 1996.

Johannes Nordin (1878 – 1965)

I Greta Nordins betygsbok kan man se att betyget uppvisats för fadern J Nordin. Han var träsvarvarmästare och hade sitt företag, J Nordin Träsvarveri, rakt över gården från bostaden på Slottsgatan 6 men med ingång till gården från Missionsgränd 1, som nu är försvunnen och har lämnat plats åt Arkivhuset.

Johannes Nordin utanför dörren till verkstaden, belägen på andra våningen och utanför på Missionsgränd, fotograferad för Jönköpings-Posten.

En låda med föremål och bilder med exempel på vad som tillverkades har tidigare, 2018, lämnats till arkivet. Mycket som utfördes gällde armaturer i trä för såväl bord som golv och tak. När man fortfarande fick använda elfenben och ebenholts tillverkades schackpjäser med spelplan och biljardbollar.

Schackspel klart för leverans. Foto från Gerd Bjursten.

1921 när Kristine kyrka renoverades utförde J Nordin de s.k. vridningarna som omger sakristian och Mariakapellet och han utförde också träarbeten på takkronorna.

Resultat och utförande. Foto från Gerd Bjursten.

Sin verkstad hade Johannes Nordin på Missionsgränd 1 till dess huset skulle rivas. Då flyttade han till ett litet rött hus utmed Kanalgatan i kvarteret Dolken och var i mindre skala verksam till sin död 1965, 87 år gammal.

Daniel Lidström, Slottsgatan 6

Detta är, såsom det står, en inbjudan till begravning för Daniel Lidström. Samlingen inför denna sker i sorgehuset, Slottsgatan 6, i eget boende eller kanske hos yngsta barnet, Anna, gift med Johannes Nordin.

Från Gerd Bjursten.
Foto från Gerd Bjursten.

Daniel Lidström kom från en släkt som längre tillbaka varit bosatt i Öggestorp, där en förfader Sven Lidström, född 1718, varit klockare och sockenskräddare. Senare generationer blev bönder i Kanarps by, Öggestorp och senare Lönneberg, Rogberga.

Daniel Lidström f. 1825, var först rättare i Spexeryd och sedan brukade han Backgården i Ödestugu och senare Falla Vestergård, vilken köptes av brorsonen Gottfrid Lidström, när Daniel förmodligen flyttade till Jönköping , kanske till dottern Anna. Daniel Lidström hade blivit änkeman redan 1877 kort efter dottern Annas födelse 1876.

Slottsgatan 6

I huset Slottsgatan 6 hade Oscar Kvist speceriaffär och även glasmästeri.

Foto från Gerd Bjursten.

Bilden visar familjerna Kvist och Nordin. Sittande till höger Ada och Oscar Kvist, barnen Britten stående och Greta (gift Tunlid) sittande till vänster. Rakt fram Henry, Johannes och Anna Nordin.

Fru Ada Kvist var född Lidberg. Hennes far lär ha haft en befattning på Munksjö Pappersbruk och bland arbetarna myntades ett begrepp, som fick spridning, när något var svårt eller omöjligt: ”Går inte, sa Lidberg”.

Oscar Kvists systrar Ida och Agda hade mjölkaffär på Slottsgatan19, på andra sidan Östra Torget.

Gerd Bjursten