Ett solvarv i Gränna 2023

I detta nummer fokuserar många av texterna (dock inte alla) på den starka väckelserörelse som gick över Grännabygden från mitten av 1800-talet och ett halvt sekel framåt. Som arkivarie på folkrörelsearkivet är det förstås extra intressant läsning då denna frikyrkorörelse är så rikt representerad i arkivet som varande en av de klassiska folkrörelserna jämte nykterhets- och arbetarrörelsen.

Rubrikerna på några av artiklarna som knyter an till denna väckelse är: ”Andliga rörelser i Grännabygden och Norra Småland i början på 1800-talet”, ”Friherrinnan, folkväckelsen och missionshuset på Östanå”, ”Sjundedags-adventistkyrkan”, ”Fårömötet – ett friluftsmöte på Fårö i Norra Bunn”.

Men det finns som sagt även texter som handlar om helt andra saker, till exempel ”Om Braheloppet 1942-1972” och ”Motorväg 50 år”.

Bokomslag föreställande en oljemålning av en skidåkare.
Omslagsbild: Vid sin 50-årsdag 1958 uppvaktades Evald Kjellström av kamraterna i GAIS med en oljemålning av Grännakonstnären George Trapp föreställande en skidåkare med Brahehus i bakgrunden.

Tack till Grenna Hembygdsförening för detta fina och intressanta tillskott till Folkrörelsearkivets bibliotek!

/ Richard Fransson, arkivarie