Ett solvarv i Gränna 2022

Vi välkomnar ännu en årsbok till arkivets referensbibliotek. Denna gång är det Grenna Hembygdsförening som skickat oss ett färskt exemplar av Ett solvarv i Gränna 2022.

Bokomslag. Fota av handskrivet äldre dokument.

Som vanligt många intressanta nedslag i bygdens historia, men också den lokala historien satt i ett större sammanhang. I artikeln om Ballongklubben André 50 år rör vi oss över sekel såväl som över hela världen, från den första ballonguppstigningen med olika djur i korgen på 1700-talet till en massa mästerskapsresultat en bit in på 2000-talet. Spännande läsning – och ett stort grattis till ballongklubben André!

En artikel som särskilt fångade mitt intresse var den om Gränna – Hjärtat i Biosfärområdet Östra Vätterbranterna. Östra Vätterbranterna (ÖVB) är en av Folkrörelsearkivets drygt 150 medlemmar. I samband med att ÖVB deponerade sitt arkivmaterial tog vi även fram en bilddatabas där föreningens fotografier över den fantastiska naturen kring östra vätterbranterna gjorts tillgänglig online via arkivets hemsida:  https://jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se/ostra-vatterbranterna/

Vid det här laget är väl varenda människa oerhört trött på att ens höras talas om Covid-19? Men jag vill ändå tipsa om Per-Erik Åboms artikel där vår pågående pandemi sätts in i ett historiskt sammanhang. Kanske kan det få dig att dra en lättnadens suck över att det trots allt inte är pest eller kolera vi brottas med!

Om detta och mycket mer finns att läsa i Ett solvarv i Gränna 2022.

/ Richard Fransson, arkivarie

Jönköpings läns folkrörelsearkiv