Då och Nu i Nässjöbygden

Ett rykande färskt exemplar av Då och Nu i Nässjöbygden (utgåva nr 27, 2022) har arkivet fått från Nässjöbygdens hembygdsråd genom Linn Austli. Det tackar vi för!