Årsmöte 6 maj med Folkrörelsearkivet

Medlemsorganisationer och nämnder kallas till årsmöte

med Jönköpings läns folkrörelsearkiv måndagen den 6 maj 2019 kl 18.00 Arkivhuset (Slottsgatan 6-8) i Jönköping (ingång via Stadsbiblioteket)

Program

18.00                 Välkomnande

                           Föreläsning av Per Lundin, Svenska Arkivförbundet

18.45                 Kaffe, smörgåstårta och musik

19.15                 Årsmötesförhandlingar

Varje medlemsorganisation har rätt att utse två ombud till årsmötet. Anmälan av ombud till mötet skall vara Folkrörelsearkivet tillhanda senast 29 april. Skicka anmälan till info@jlfa.se

Läns- och distriktsorganisationer samt övriga föreningar som ännu inte anmält medlemskap i Folkrörelsearkivet får delta i årsmötet under förutsättning att anmälan av ombud även gäller ansökan om medlemskap.

Dagordning – se längre ned. Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2018, samt verksamhetsplan och budget för år 2019 kommer att kunna rekvireras från Folkrörelsearkivet på telefon 036-10 27 61 eller laddas ner från vår hemsida: www.jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se senast veckan innan årsmötet.

Varmt välkomna!

Var vänlig ange om du t ex har allergi så att vi kan ordna mat som passar även dig! Parkering finns i parkeringshuset som är sammanbyggt med Arkivhuset eller på Östra torget.

Dagordning för årsmöte 6/5 2019

§ 1. Godkännande av kallelse till årsmötet

§ 2. Fastställande av dagordning

§ 3. Fastställande av röstlängd

§ 4. Val av årsmötesfunktionärer

    a) ordförande för mötet

    b) sekreterare för mötet

    c) protokolljusterare tillika rösträknare

§ 5. Styrelsens årsredovisning                                                                               Bilaga 1

§ 6. Revisorernas berättelse                                                                                    Bilaga 2

§ 7. Beslut om ansvarsfrihet

§ 8. Fastställande av medlemsavgift

§ 9. Fastställande av arvoden

§ 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget                        Bilaga 3 och 4

§ 11. Stadgeändring

  a) Bekräftelse av stadgeändring                                                                          Bilaga 5

  b) Beslut om antal styrelseledamöter

§ 12. a) Val av ordförande – fyllnadsval

          b) Val av övriga ledamöter

§ 13. Val av revisorer och ersättare

§ 14. Val av valberedning

§ 15. Av medlemmar, styrelsen och revisorer väckta frågor

§ 16. Övriga till årsmötet hänskjutna frågor

§ 17. Avslutning

Nya öppettider för Arkivhuset och Folkrörelsearkivet

Stadsbibliotekets ändrade öppettider medför även ändrade öppettider för Arkivhuset. Följande öppettider för Arkivhuset gäller från och med den 16 februari 2019: måndag 10 – 19, tisdag 13-19, onsdag-fredag 10-19, lördag – söndag 11-15.

Obs. Folkrörelsearkivets öppettider för besökare och arkivleveranser påverkas även av detta. Folkrörelsearkivets öppettider från och med den 18 februari 2019 kommer vara: måndag – stängt, tisdag 13-16, onsdag-fredag 10-16. Lunchstängt mellan 12-13.

Arenor och Profiler – ny bok av Magnus Widell

Magnus Widell är en flitig arkivbesökare och har tidigare skrivit böckerna Startblock och Bakåtpass, Medaljregn och Magplask och Poäng och Pokaler. Arenor och Profiler lär bli minst lika uppskattad som hans tidigare böcker. Nu finns den att köpa på arkivet för 220 kr.

Bild på framsida av bok som utgörs av fem bilder mot en bakgrund bestående av målade träplankor.

”Arenor och Profiler tar dig till idrottsanläggningar som Idrottshuset, Tennishallen och Järabacken…”

Baksida av bok. Bild på författare. Bild på en medalj.

Punktmarkerad – ny bok av Fredrik Standár

Framsida av bok. Fem stycken bilder av ögonpartier lagt som ett collage.

Fem reportage om idrott, kamp och ledarskap. En bok av Fredrik Standár. Köp den på Folkrörelsearkivet, 249 kr.

I ”Punktmarkerad” berättar Jenni Asserholt, Mikael Hill, Unni Ekenberg, Dennis Aulander och Sara Jakobsson om vad som driver dem, om kärleken till respektive yrke, om fram- och motgångarna. Det här är deras personliga berättelser.


Baksida av bok. Vit text mot svart botten.

Inspirationsdag om arkiv 7 december 2018

Ljungarum – inte bara en mötesplats för Riksväg 40 och E4 i Jönköping. Arkiven kan berätta mycket om områdets spännande historia från förr till nu. Välkommen till invigning och presentation av utställningen ”Olika perspektiv på Ljungarum”.

Tid och plats: Fredag 7 december 2018 kl. 11:00-12:30 i Arkivhusets forskarsal, Jönköping

Medverkande:
Jon Engström, Jönköpings stadsarkiv
Björn Blomquist, Jönköpings stadsarkiv
Tomy Eklöv, Region Jönköping
Richard Fransson, Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Henrik Johansson, Jönköpings läns museum
Claes Westling, Riksarkivet, Landsarkivet i Vadstena

Läs mer om evenemanget på Facebook, sidan öppnas i nytt fönster:

https://www.facebook.com/events/559674847811364/

Gåva – böcker om Eksjö till arkivet

3 stycken böcker på ett bord.Stort tack till Larsåke Paulsson som skänkt tre stycken fina böcker till arkivet!

Affärerna på söder och Liv och leverne i Eksjö – Valda artiklar ur Smålands-Tidningen 1973-1999 är båda utgivna av Laurentii Gille Eksjö. Den tredje boken heter Lennarts konditori i Eksjö – Ett familjeföretags historia av Anita Svensson. Böckerna inordnas i Folkrörelsearkivets referensbibliotek.

Arkivens Dag 2018 i Habo – Fest och glädje!

Arkivens dag i Habo 10 november 2018 på temat Fest & glädje!

kl 10 – 13 på biblioteket i Habo, Jönköpingsvägen 2

Elva kvinnor utklädda i hattar, slipsar, lösskägg. En man i klänning, hatt och solglasögon. Uppställda på en fotbollsplan.
Spexmatch från 1964 till förmån för ungdomsidrotten. Källa: Habo IF:s arkiv / Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Föreläsningar från kl 11 i bibliotekets lokaler

  • Föreningsglädje i Habo + fotoutställning av Richard Fransson, Jönköpings läns folkrörelsearkiv
  • Till minne av Esther och John Bauer av Patricia Hallman, Jönköpings läns museum
  • Arkivskatter på museet av Henrik Johansson, Jönköpings läns museum

Öppet hus i släktforskarnas lokal i bibliotekets källare

Under dagen har du möjlighet att få hjälp med släktforskning och att bekanta dig med datorernas släktforskningsprogram Henrik Johansson hjälper till med sökningar i centrala soldatregistrets databas

Välkomna!

Habo bibliotek, Habobygdens släktforskarförening, Jönköpings läns museum och Jönköpings läns folkrörelsearkiv

Vinnaren i Vattenrundan 2018!

Grattis Helena Kun Lundberg!Karta över del av Jönköping med information om Vattenrundan 19 augusti. Vi har dragit dig som vinnare i Vattenrundan 2018. Priset är två stycken presentkort på Rosenlunds relaxbad.

248 blev den korrekt adderade summan från de tolv fotostationerna.