Åsenvägen

Åsenvägen – Svenska Fläktfabriken
Företaget grundades 1918 och dess första lokaler fanns i Dunkehallaravinen. I början av 1930-talet köptes Fläktfabriken av ASEA.
Litteratur:
Wikipedia: Svenska Fläktfabriken.