Årsmöte Jönköpings läns folkrörelsearkiv 21 dec 2020

Medlemsorganisationer och nämnder inbjudes till ÅRSMÖTE med Jönköpings läns folkrörelsearkiv måndagen den 21 december 2020 kl 18.00.

Då årsmötet på grund av coronapandemin inte har kunnat genomföras fysiskt, kommer det nu, innan året är till ända, att ske digitalt.

Vi använder mötesverktyget Microsoft Teams och länk till mötet skickas i förväg till de som anmält sig. Det kommer också ges möjlighet att testa verktyget ett par dagar innan mötet.

Program

17.50                 Uppkoppling

18.00                 Årsmötesförhandlingar

Varje medlemsorganisation har rätt att utse två ombud till årsmötet. Anmälan av ombud till mötet skall vara Folkrörelsearkivet tillhanda senast 10 december. Använd talongen eller anmäl via info@jlfa.se

Dagordning – se baksidan av kallelsen. Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2019, samt verksamhetsplan och budget finns att ladda ned från Folkrörelsearkivets hemsida www.jonkopingslansfolkrorelsearkiv.se senast veckan innan årsmötet. Nedan finns följande filer i PDF-format att ladda ner: Kallelse till årsmöte 2020, Val att förrätta 2020-12, Valberedningens brev 2020-10, Årsredovisning JFA 2019, Revisionsberättelse JFA 2019, Budget JFA 2020-2021, Verksamhetsplan JFA 2020-2021 och Verksamhetsberättelse 2019.