Arkivkurs för hembygdsföreningar

Kursen är en del av Sveriges Hembygdsförbunds arkivprojekt som syftar till enhetlig hantering av arkivmaterial i Sverige.

Kursen hålls av Yvonne Bergman, mångårig arkivarie från Örebro med  erfarenhet av hembygdsrörelsen.

Tid: 12 december 2019 kl. 13.00

Plats: Släktforskarsalen i Arkivhuset,  Jönköping (Dag Hammarskjölds Plats 1)

Avgift: 300 kr/person. I avgiften ingår förtäring och kursmaterial.

Arrangör: Jönköpings läns folkrörelsearkiv