Arkivens Dag 2021 i Värnamo

Affisch med samma info som den anslutande texten.

Tema: Röster i arkiven
Lördag 13 november, stadsbiblioteket i Värnamo


Kl. 10.45-11.00 Arkivens dag invigs
Raymond Pettersson, Jönköpings läns arkivförbund inviger dagen.

Kl. 11.00-12.00 Kända röster från Värnamo
Yvonne Öhrbom och Bengt Fritjofsson, Värnamo Släktforskarförening.

Kl.13.00 Jönköpings läns museum- arkivarie Henrik Johansson berättar om vad som finns i länsmuseets arkiv för släktforskare och vilka berättelser som finns från Värnamo med omnejd. Ni kan även begära ut äldre soldatinformation från det Centrala Soldatregistret.

Kl. 14.00 Jönköpings läns folkrörelsearkiv – arkivarie Richard Fransson berättar om Jönköpings läns folkrörelsearkivs verksamhet samt visar bilder från Värnamo med omnejd.