JFA-1989-105-016a

Foto ur arkiv tillhörande Svenska Träindustriarbetareförbundet avd 12 sektion Aneby. Kafferast vid Simon Målkvists snickerifabrik. Fr. vänster Karl Johansson, Matias Lantz, Elna Målkvist, verkmästare Gösta Svensson, Rubin ”Rulle” Karlsson, Holger Lindgren (skymd), Oskar Janefur, Gunnar Walfridsson, Knut Karlsson och Greta Lindgren.