JFA-2016-244-159

146. Västgötagatan mot norr från Oxtorgsgatan i Jönköping. Huset till vänster ägdes av Krönleins bryggeri. Tegelhuset på högra sidan av gatan uppfördes 1901 av Jönköpings Spritbolag och kallades Helmershus, förmodligen efter föreståndaren Emil Helmer. Det var ritat av Fredrik Sundbärg och revs 1966. Fotograf: Erik Åkerhielm, 1908.