JFA-2016-244-060

55. Segelsällskapet i Jönköpings hamn. Jönköpings gamla yttre hamn, före ombyggnaden 1915, som resulterade i att piren med vågbrytaren där segelbåtarna ligger flyttades ca 40 m norrut i Vättern. Foto: 1904. Fotograf: Björlingsson.