JFA-2016-244-008a

8 [Oläsligt]…vid Östra Storgatan 108. Reklamen på huset vid Föreningsgatan i Jönköping lyder: ”Undfly krogen och alla berusande drycker ty de skada din hälsa, ditt anseende och din ekonomi. Allmänna Nykterhetskommittén.” Foto: Atelje Rogö.