91-049-667

Fotot visar Hornmusikkåren i full verksamhet i övning under Stanley Boddingtons ledning i augusti 1976. Musikanterna från vänster rad 1: Bo Tingman, Lennart Johansson, Olle Johansson, Kenneth Lundin. Rad 2 från vänster: Erik Kjellén, Jan Lindberg, Fritz Berg, Herbert Flood, Tomas Flood. Rad 3 från vänster: Ivar Jacobsson, Gustaf Adolf Bergdahl.