91-049-663

Fotot visar Hornmusikkårens välkomnande av den kände engelske dirigenten Stanley Boddington på Axamo Flygplats i augusti 1976. Musikmästare Henrik Grännö hälsar välkommen. Musikanterna från vänster: Ulf Lydahl, Ingemar Magnusson, Peter Blomqvist, Hans Wahlman, Lars-Gunnar Lindberg, Bo Tingman.