Företagsarkiv

Företagsarkiv

Jönköpings län är en av få regioner som saknar en särskild arkivinstitution med uppdrag att förvalta näringslivets historiska handlingar. Mycket av företagens historia har gått förlorat. Ett antal kulturinstitutioner, föreningar och privatpersoner har sett till att en hel del ändå finns kvar. Vid sidan av annat arkivmaterial finns företagsarkiv på Landsarkivet i Vadstena, Jönköpings läns museum, Jönköpings läns folkrörelsearkiv, Jönköpings Stadsarkiv – och inte minst hos länets hembygdsföreningar. Dessutom finns arkiv och museer uppbyggde kring enskilda företag, t ex Husqvarna Fabriksmuseum, Industrimuseet i Norrahammar och Gislaveds Industrimuseum. Det är vår förhoppning att frågan om ett arkiv för länets företagshistoria kan lösas, ekonomiskt och organisatoriskt. Har du tankar kring detta, så hör gärna av dig till Jönköpings läns folkrörelsearkiv, tel. 036-10 27 60.

Här är ett urval av länets många företag – från vissa finns dokument bevarade, andra tyvärr inte.

A

Abrahamssons Järnaffär, Jönköping
Ahlinkam, Habo
Alefors Saxfabrik, Bankeryd
AB Apotekare Alfr. Carlssons Enkas Tallbarrsoljefabrik, Jönköping

B

Bankeryds City
Bankeryds Möbelaffär
Bröderna Miller, Bankeryd

C

 Carstens, Bankeryd

D


E


F

 Firma Fest & Basartjänst, Jönköping

G


H

Helmer Törnqvist, Jönköping 
Husqvarna

I

ICA Träffen, Bankeryd

J

J. Zackrisson, Jönköping 
Jönköpings Tändsticksfabrik

K


L


M

Metallfabriken Norden, Anderstorp

N

Nya Linnemagasinet, Jönköping

O


P


Q


R


S

AB S. Svenssons Skoaffär, Jönköping

T


U


V, W


X


Y


Z


Å


Ä


Ö


2017-10-05 LÖ