Film på Folkrörelsearkivet

Jönköping med omnejd 1969-1976 (23 min) – En film av Jan Asp

Vi bygger Folkets Hus (Värnamo) – En film av Nils Höglund

Speakerrösten i filmen tillhör Kalle Hedkvist. Erik Karlsson har varit tekniker vid produktionen. Sven Erik Bergkvist och Reine Bengtsson har hjälpt till att identifiera personerna i filmen. Filmen som ligger på en VHS-kassett inkom  till Folkrörelsearkivet under 2016 från Föreningen Folkets Hus och Folkets Park u.p.a. Värnamo.

På Stefas tid – När hockeyintresset väcktes i Vätterbygden

Filmen På Stefas Tid – När hockeyintresset väcktes i vätterbygden bygger på foton, minnesbilder och berättelser presenterade och sammanhållna av Lars-Åke Engblom, som också var IK Stefas siste ordförande. Christer Möller har filmat och redigerat.
Detta är ett klipp på 5 minuter ur filmen. Vill man se hela filmen, som är 60 minuter lång, går det bra att kontakta Lars-Åke Engblom på e-post: Lars-Ake.Engblom@ju.se. Filmen kostar 100 kr.

Gångtävling från 1933 med Typografernas avdelning 29 i Jönköping

I arkivet tillhörande Svenska Typografförbundets avd 29 Jönköping som förvaras på Jönköpings läns folkrörelsearkiv finns fem stycken rullfilmer som nu har digitaliserats.

Byggfilm från Vetlanda

Film från Vetlanda som inkommit med arkiv tillhörande Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 21 sektion 15 Vetlanda. En del av filmen är en dokumentation av när Stadshotellet byggdes på med en våning. Tyvärr saknar vi årtal. Vi saknar även uppgifter på vem eller vilka som filmat. Kontakta gärna Folkrörelsearkivet om ni har information kring filmen.

VF-kårens Visingsöläger 1938

Filmen tillhör Huskvarna Missionsförsamling (numera Equmeniakyrkan Huskvarna), V.F.-kår (Våra flickor), ID 3888, som förvaras på Jönköpings läns folkrörelsearkiv. Denna 8mm film är inspelad 1938 när V.F.-kåren hade läger på Visingsö.

Annebergs vaxduksfabrik

Film från Annebergs Vaxduksfabrik. Inkom till Folkrörelsearkivet under 2003 från SIF-klubben i Anneberg.