Månadens dokument

Februari 2018

Fotografier ur arkiv tillhörande Svenska Träindustriarbetareförbundet avdelning 12, sektion Aneby som förvaras på Jönköpings läns folkrörelsearkiv.

Vill ni veta mer om hur man sätter ihop en smördrittel så kan ni gå in på Bygdeband – lokalhistoria på webben. Länken öppnas i nytt fönster:

http://www.bygdeband.se/bildgalleri/2327835/sverige/skane-lan/horby/horby-forsamling/horby-museum/gunnar-nilsson-visar-hur-man-tillverkar-en-smordrittel/

 

Januari 2018

Ett maskaradtåg går genom en folksamling. Deltagarna i tåget förfaller bära styltor. I bakgrunden en husfasad med kinesiska tecken.
Foto från Kina i mitten av 1940-talet. På bilden kan vi se delar av en maskerad i samband med firandet av det kinesiska nyåret som infaller vid skiftet mellan januari och februari. Platsen är i närheten av Svenska Alliansmissionens missionsstation Kwei-sui. Fotografiet tillhör Svenska Alliansmissionen och förvaras på Jönköpings läns folkrörelsearkiv.

December 2017

Nedanför denna text finns bilder på några av de handlingar ur den dokumentlåda som murades in den 10 juni 1927 vid en offentlig grundinvigningshögtid i samband med att Frälsningsarmén i Vetlanda byggde nya lokaler.

I dokumentet ”Dokumentslådans innehåll och historik” kan man bland annat läsa att:

”…grundinvigningsceremonin leddes av Brigadör Gustaf Friberg, D.O. i Smålands Div., i närvaro av kårens B.O. Adjutant och Fru J. Hafvenstein samt kårens soldater och ett stort antal närvarande av stadens befolkning. ”

Vidare framgår det av dokumentet att i lådan lades diverse gällande mynt, ett exemplar av Frälsningsarméns publikationer och ett exemplar av Hvetlanda-Posten och Hvetlanda Tidning.

Utöver dokumenten från lådan finns det dessutom två fotografier av rivningen av det gamla huset och tre husritningar över den nya lokalen.

 

Raserad byggnad.
Gamla lokalen under rivning 19 maj 1927.
Två män lägger pannor på ett tak på ett vitt tvåvåningshus. Mot ena väggen står en stege.
Gamla lokalen under rivning 17 maj 1927.
Husritning sedd från sida, från gavel och ovan. Vita streck mot blå botten.
Ritning till nya lokalen 4 april 1923.
Husritning från ovan. Vita streck mot blå botten.
Ritning till nya lokalen 4 april 1923.
Husritning framifrån och från sida. Vita streck mot blå botten.
Ritning till nya lokalen 4 april 1923.
Dokument med beskrivning av omständigheter kring inmurande av dokumentlåda och dess innehåll från 10 juni 1927.
Sida 1 av dokument ”Dokumentslådans innehåll och historik”
Dokument med beskrivning av omständigheter kring inmurande av dokumentlåda och dess innehåll från 10 juni 1927.
Sida 2 av dokument ”Dokumentslådans innehåll och historik”
Framsida på gammal tidning.
Hvetlanda-Posten 10 juni 1927 låg i den inmurade dokumentlådan.
Framsida på gammal tidning.
Hvetlanda Tidning 10 juni 1927 låg i den inmurade dokumentlådan.

November 2017

Två fotografier ur arkivet tillhörande Gislaveds Fackliga Centralorganisation (FCO) som förvaras på Jönköpings läns folkrörelsearkiv. Organisationen bildades 1934 och upphörde 1970, då den sammanslogs med Anderstorps FCO och Reftele FCO till Västbo FCO. Västbo FCO upphörde 1976.

Ett femtontal kvinnor i kjol och blus står på en scen och sjunger. I bakgrunden hänger fanor. Nedanför scenen sittande publik.
Från Gislaveds FCO:s 20-årsjubileum. Bilden togs vid ett familjekväm i Folkets Hus den 3 november 1954. Inga Thorsson, kvinnoförbundets ordförande talade och kvinnoklubbisterna medverkade med sång. Omkring 350 personer deltog i mötessammankomsten.
Sju män och två kvinnor står på en scen sjunger. En man sitter och ackompanjerar på piano. I bakgrunden hänger fanor. Framför scenen skymtar ett trettiotal människor i publiken.
Bild från Gislaveds FCO:s 20-årsjubileum i Folkets Hus. Gislaveds ungdomsklubbister underhöll med sång och musik.

Oktober 2017

Ur Historik från Logen 745 Oscars 50-årsjubileum 1946:

”Ett litet samhälle i slutet på 1800-talet.

Skillingaryd, handelscentrum för en stor landsbygd och känt för sina regementsmöten, var inte något stort samhälle i slutet av 1800-talet och det lilla som man hade att bjuda på i förströelse- och nöjesväg var inte av det uppbyggliga slaget. Järnvägsstationen och främst krogarna blevo därför livligt besökta fritidstillhåll. – I spriten fann man tydligen någon sorts utlösning för de nöjen man saknade. Det var ingen ovanlighet att hela vagnslaster, lastade till brösthöjd med sprit, kunde finna sin adress i Skillingaryd. Nykterhetstillståndet var mycket dåligt.

Men nykterhetsverksamheten hade inom landet börjat röra på sig. Som svampar ur jorden växte den ena nykterhetslogen efter den andra upp och naturligtvis spred sid denna rörelse också till Skillingaryd. På 1880-talet bildades en IOGT-loge. Den levde dock inte så länge och det dröjde ända till år 1896 då man den 1 december bildade Grundlogen 745 Oscar av NGTO.”

Svartvitt foto på nittion män och kvinnor uppställda för fotografering i fotoataljé. I bakgrunden skymtar en blek fondvägg dekorerad med växter och pelare.
Sammanslagningsbild på Logen 745 Oscar, Skillingaryd, från 1922. NGTO och TO blir NTO. Fotografiet finns i arkivet tillhörande Svenska Bankmannaförbundets avdelning 34 Eksjö-Nässjö (ID 888). Sittande från vänster: Lisei Pettersson, Viktoria Högberg, C.G. Högberg, Musikfanjunkare J.A. Karlsson, J.A. Blanch och Karl Engvall. Stående från vänster: Birger Andrén, Ebba Pettersson, David Djerv, Eva Sjölin, Viktor Ljung, Hartvig Karlsson, David Larsson, Karl Källgren, Erik Lindgren, Agnes Engvall, Edit Sjölin, Karin Ousbäck och Valborg Andrén.

September 2017

Den 15 juni 2017 inkom till Folkrörelsearkivet ett antal arkiv från Polismyndigheten i Jönköping, däribland ett litet arkiv från Jönköpings Polisbefälsförening. Bland arkivhandlingarna finns ett kvitto på 100 riksdaler från 1857 från Brännvinsutskänkningsbolaget (Se bild nedan.) Pengarna var avsedda att tjäna som ett lönetillskott till polispersonalen i Jönköping.

Bolaget som reglerade brännvinsutskänkningen i Jönköping hade gått med god vinst under koleraepidemierna (1834 och 1857) och ränteavkastningen fick enligt bestämmelserna användas till allmännyttiga ändamål.

Utöver att donera pengar till polisen bekostade Brännvinsutskänkningsbolaget även vad man kan kalla för Jönköpings första prydnadsverk, nämligen fontänen i nuvarande Rådhusparken. Fontänen inköptes 1866 till en summa av 3000 riksdaler och skänktes till Jönköpings stad. Under flera år diskuterades placeringen av fontänen, en del tyckte att den skulle placeras på Hovrättstorget – eller Stora torget, som det då kallades. Till slut invigdes dock fontänen på nuvarande plats under högtidliga former den 17 juni 1872.

Enligt vissa uppgifter (Gudmundsgillet 1930 s. 65) avgjordes inte placeringen av fontänen definitivt förrän 1877.

Gulnad papperslapp med snirklig svart handskrift.
Fjerde qvartalets, Brännvinsutskänknings-Bolagets lönetillskott till polis-personalen härstädes Etthundrade Riksdaler banco äro till utdelning bekomne, qvitteras Jönköpings polis-kontor den 21 december 1857 E.L. Källström

Juli 2017

Under juni har SAAB:s verkstadsklubb lämnat in sitt arkiv till Folkrörelsearkivet. Stort tack till Conny Holm för den välordnade leveransen som bland annat innehöll den här fina affischen som torde vara från 1950-60-talet.

Gulnad affisch från 1950-60-talet med ett flygplan längst upp. Affischen informerar bland annat om att Verkstadsklubben kommer hålla möte fredagen den 3 oktober i Furusalen i Folkets Hus, då kommer ombudsman Henriksson tala om sin resa i Sovjet.
Affisch ur arkivet tillhörande Verkstadsklubben på SAAB.

Juni 2017

Ett stort tack till Marianne Harrysson-Svensson för alla de fina fotografier hon skänkt till Folkrörelsearkivet! Några av fotografierna rör ”gamla” Jönköpings Motorklubb där Mariannes pappa, Harry Nilsson, satt som ordförande under flera år.

Jönköpings Motorklubb (JMK) ombildades 1944 genom en sammanslagning med andra klubbar. I jubileumsskriften 1944-1994 (s.9) kan man läsa följande:

”Före det andra världskriget fanns tre motorklubbar i Jönköping. Det var Jönköpings Automobilklubb – JAK – den ”fina” klubben med O- och T-tävlingar för bilar och mc på programmet, bl.a. den årliga återkommande ”Vättern Runt”. Det var JMK, var medlemsmatrikel upptog litet mer ”vanligt” folk som sysslade med samma sorts tävlingsverksamhet. Detta var den enda klubb som höll verksamheten igång under krigstiden, fast på sparlåga förstås. I mars 1941 hölls t.ex. en gengastävling på Munksjön.

Slutligen var det SMK, som var en sammanslagning 1933 av dåvarande Svenska Motorklubbens jönköpingsavdelning och Motormännens Riksförbund i Jönköping. Det var SMK som varje påsk körde ”Klevalidsloppet” på den gamla landsvägen Huskvarna-Lekeryd och på senare år i Norra Kleven, en av SMK för egna medel bekostad väg uppför det mäktiga stupet norr om Junexfabriken i Huskvarna.

Legendarisk tävlingsledare var den något häftige byggmästaren Enoch Lindén, om vilken det påstås att han vid hot om förarstrejk sade:

”Jag ska köra tävlingen med eller utan förare.”

JAK var med i KAK:s Landsförbund och dess sekreterare Folke Sigholm besökte i februari 1944 JAK för att söka blåsa nytt liv i verksamheten. JAK:s sekreterare, bilbesiktningsmannen Ivar Molin, förde då åter fram en gammal tanke om sammanslagning av stadens tre motorklubbar. Man beslöt att kalla representanter för klubbarna till ett möte redan 28 februari. Då var det förutom Folke Sigholm även KAK:s generalsekreterare H. Bucht närvarande och alla var överens om en sammanslagning.

Kommittén som bildades bestod av från JAK ingenjör Ingvar Molin och fabrikör C.A. Gawelli, från JMK skolvaktmästaren Edvin Andersson och verkmästare Gustaf Landgren och från SMK byggmästare Enoch Lindén och poliskommissarie Ernst Gustafsson. Den sistnämnde blev ordförande och Molin sekreterare i kommittén.

Tre sammanträden hölls och man beslöt kalla till ett allmänt möte den 30 maj 1944. Man föreslog också inträdesavgift med 5 kr och årsavgift med 8 kr varav 3 kr skulle gå till KAK:s Landsförbund. Man annonserade i lokalpressen och sände ut 200 inbjudningskort.

Vid denna tidpunkt fanns det 80 000 motorfordon igång i Sverige och alla drevs med gengas. Men det rullade cirka 3 miljoner cyklar i detta land som var helt isolerat från yttervärlden.

Det kom 44 personer till mötet, som beslöt bilda Jönköpings Motorklubb. Namnet Jönköpings Motorfordonsklubb förkastades.”

Ett tjugotal personer på motorcyklar framför ett putsat stenhus. En del av motorcyklarna har sidovagnar i vilka barn sitter.
Jönköpings Motorklubb 1928.
Ett tiotal män och kvinnor samlade runt en motorcykel med sidovagn. I bakgrunden en bil och ett trähus med en skylt som det står Tranås nya matvaruaffär på.
Jönköpings Motorklubb på utflykt till Tranås 1926.

Ett fyrtiotal personer, både män och kvinnor, uppställda för fotografering i en samlingslokal. Längst fram sitter fem män på golvet med benen i kors. I händerna håller de någon slags pokal.

Ett tiotal män och kvinnor samlade runt en motorcykel med sidovagn. I bakgrunden en bil och ett trähus med en skylt som det står Tranås nya matvaruaffär på.
Jönköpings Motorklubb på utflykt till Tranås 1926.

Maj 2017

Ett urval av 1 maj-fotografier från Smålands Folkblads bildarkiv.

April 2017

6 män i hattar och mössor och arbetskläder arbetar med en kanot som ligger på en ställning. Några meter bakom kanoten ser man en del av ett träshus med stängda träluckor för fönstret. En av männen har en pipa i munnen och tittar in i kameran. På fotot är skrivet i vit text "Vårarbete 22/4 33."
Vårarbete. Bilden är tagen vid Huskvarna Roddsällskaps båthus 22 april 1933. Foto: Hilding Nors, Huskvarna.

Mars 2017

Ett urval av fotografier från arkivet tillhörande Friluftsfrämjandet – Mullsjö lokalavdelning.

Februari 2017

Ett urval av fotografier från Ynglingaavdelningens (KFUM Jönköping) fjällfärd till Storvallen den 28 februari – 8 mars 1942.

Januari 2017

Ett urval av bilder från Anderstorps nya konsumtionsförening upa.

December 2016

Månadens dokument är en jultidning från 1904 som finns i arkivet tillhörande IOGT-NTO lokalföreningen 231 Enighet i Eksjö.  Logen bildades 1889 som TO templet 231 Enighet, namnet byttes 1922 till NTO-logen 231 Enighet. Förkortningen IOGT-NTO togs 1970, när de två stora svenska nykterhetsorganisationerna IOGT och NTO slogs ihop.

IOGT betydde ursprungligen Independent Order of Good Templars men sedan organisationen blev internationell avskaffades ordenssystemet och namnet ändrades till International Organisation of Good Templars. NTO står för Nationaltemplarorden. Efter sammanslagningen används dock inte förkortningarnas betydelse.

Häst och släde med människor åker över genom ett vinterlandskap i mörker.
Omslag till Templarordens jultidning från 1904.
Olika annonser.
Annonser i Templarordens jultidning från 1904.
Olika annonser.
Annonser i Templarordens jultidning från 1904.