Aktuellt

Film på arkivet vinter/vår 2018Del av filmremsa med texten "Film på arkivet"

Tisdag 30/1 kl. 14 – ”Jönköping 1969-1976”, ca 23 min. Film av Jan Asp.

Tisdag 27/2 kl. 14 – ”1 maj 1980”, ca 15 min. Film av Hasse Paulsson. Dessutom ett gammalt filmklipp ”En vandring genom Hovslätt” av filmare Nygård på ca 15 min som Hans Paulsson lämnat till arkivet.

Tisdag 27/3 kl. 14 – ”Jönköping 1950-60-tal”, ca 25 min. Utvalda klipp från Jan Nilssons filmer.

Tisdag 24/4 kl. 14 – ”Jönköping 1940-tal – Brand-Johns filmer”, ca 20 min. Utvalda klipp från filmer inlämnade av Lennart Nådell.

Tisdag 29/5 kl. 14 – ”Södra-glimtar från jubileumsåret 1952”, ca 40 min. Film inlämnad av Jönköpings Södra IF:s Odensbergsstiftelse genom Björn Karlsson.

Samtliga visningar sker i Arkivhusets forskarsal, Dag Hammarskjölds plats 1 Jönköping.

Kom i tid! Begränsat antal platser. Fri entré. Arrangör: Jönköpings läns folkrörelsearkiv.

Nytt i vårt bibliotek

Huskvarna Hembygdsförenings årsbok för 2017 har just kommit och den är som alltid en snygg och innehållsrik publikation. Denna gång har man särskilt uppmärksammat tre jubileum: Högertrafiken 50 år, Öxnegården 80 år och Huskvarna Idrottshistoriska Förening 15 år. Av särskilt intresse för Folkrörelsearkivet är också Lars-Åke Engbloms artikel om Smålands första idrottstidning: Idrottsnytt från Huskvarna. Den utkom åren 1914-1919 och exemplar av den ovanliga tidningen emottages tacksamt av Folkrörelsearkivet. Vidare finns en artikel om Musikminnen från Huskvarna, av Lars Rydh, vilken framför allt behandlar Huskvarna Musiksällskaps historia. Bland övriga intressanta artiklar märks bland annat en om Huskvarna stad anno 1917, och en om Huskvarnasonen Stig Jonsson som författare. Vi placerar in den fina årsboken under rätt signum i vårt bibliotek och tackar hembygdsföreningen för gott arbete.

Till medlemmarna i Jönköpings läns folkrörelsearkiv

I år ser fakturan annorlunda ut för många medlemmar. Det beror på att vi nu, efter ett antal års eftersläpning, slutligen genomför den avgiftsbeläggning per hyllmeter som beslutades redan för drygt tio år sedan. Av olika anledningar har genomförandet dröjt, och frågan har kommit upp med jämna mellanrum – senast vid årsmötet 2016, då det beslutades att hyllmeteravgiften ska vara 150 kronor/år för medlemmar och 250 kr/år för icke medlemmar. Medlemsavgiften är oförändrad, och i medlemskapet ingår 10 hyllmeter utrymme. För överskjutande material är alltså kostnaden 150 kr/år per påbörjad hyllmeter. De flesta medlemmar berörs inte, då de har mindre än 10 hyllmeter material, men ca 45 medlemmar får i och med detta en högre årsavgift.

Eftersom detta är första året vi fakturerar med hyllmeteravgift, så kan det uppstå frågor – och vi kan behöva diskutera och komma överens vilket material som ska omfattas och om vilken nivå årskostnaden ska ligga på. Det kan även ha uppstått missförstånd eller andra felaktigheter, och därför är vi angelägna om att ni hör av er, så att vi kan rätta till dessa. Bland annat var det tänkt att denna information skulle medföljt fakturan – men så blev det tyvärr inte. Tack för överseende med detta! Och ett stort tack för att ni stöder vår verksamhet – att vårda och bevara den historiska dokumentationen om länets folkrörelse- och föreningsliv!

Med vänliga hälsningar

Lars Östvall

arkivchef